Tartalom betöltése...
HÍREK

Bánkúti Búza projekt eredményei

Sajtóközlemény
RÉGI BÚZA GENOTÍPUSOK MINŐSÉGÉNEK JELLEMZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA A PIACORIENTÁLT NEMESÍTÉSBEN” c. PROJEKT ZÁRÁSA
 
A „Régi búza genotípusok minőségének jellemzése és felhasználása a piacorientált nemesítésben” című, AGR_PIAC_13-1-2013-0074 számú projekt, a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár- élelmiszeriparban c. program konzorciumi együttműködésben valósult meg. A konzorcium tagjai: Szerencsi Mezőgazdasági Zrt (konzorciumvezető), továbbá a Prebázis Kft., Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont, NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A projektmegvalósítás teljesülése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból összesen 243.753.472,- Ft támogatást biztosított a konzorcium részére.
 
A projekt átfogó célja volt, hogy a Bánkúti vonalak analízisén és génforrásként való felhasználásán túl, a már elindított nemesítési programok törzseiben is vizsgáljuk különböző komponenseket, és célul tűzzük ki olyan fajtajelöltek azonosítását, melyek hordozzák valamely jó sütőipari vagy táplálkozási minőséget meghatározó tulajdonság génjét. A szelekcióhoz molekuláris markereket is terveztünk használni, ezen túl a kiválasztott fajták elit vetőmag szaporítása, termesztéstechnológiai módszertanának kidolgozása kis- és nagyparcellás kísérletekben, a genotípus és egyes környezeti tényezők hatásának vizsgálata, minősítő eljárások fejlesztése, valamint az összetétel és a minőség kapcsolatának tanulmányozása voltak a projekt fő feladatai. Ilyen komplex szempontrendszer alapján a hagyományos fajták minősítése, valamint a genetikai háttér feltárása új perspektívát adhat a nemesítőnek és a termesztőknek. Ezen eredményekre alapozva olyan fajtajelöltek születnek, melyek a hagyományos genetikai értékek megőrzése mellett is képesek megfelelni a modern minőségi és piaci elvárásoknak.
A projekt eredményeképpen százhét génforrásként hasznosítható Bánkúti törzs vizsgálata során jelentős változékonyságot állapítottunk meg a beltartalmi adatokban, a fehérje és szénhidrát összetételben, a dagasztási és viszkozitási értékekben, illetve a komplex sütőipari minőségben. A végtermékminősítési módszerként alkalmazott sütési teszteket továbbfejlesztettük, nagy és kis mennyiségű alapanyagok vizsgálatára alkalmas kombinált készüléket és módszereket alakítottunk ki. Elvégeztük Bánkúti vonalakból a géneket kódoló genomi részek újgenerációs szekvenálását. Kifejlesztettünk és validáltunk egy PCR alapú DNS markert a búza By8 és By9 alléljeinek kimutatására. Értékeltük a Bánkúti rokon törzsek teljesítményét, minőségét és fehérje összetételét majd a kapott adatokat bioinformatikai módszerekkel elemeztük. Kis-, mezo- és nagyparcellás kísérletekben vizsgáltuk a fajták és vonalak tulajdonságait. Kisparcellás fajta- és vetőmagkísérleti táblákban vizsgáltuk a növényállományt, elvégeztük a növényvédelmi és felvételezési munkákat, valamint a betakarításhoz kapcsolódó mintavételt és adatgyűjtést. Mindezek eredményeként szelektáltunk Bx7 tartalékfehérje-túltermelő Bánkúti rokon genotípusokat, melyekből két ígéretes fajtajelöltet választottunk ki. Emellett bejelentettük az Mv Karéj, az Mv-Mente, az Mv-Krajcár és Mv-Pántlika Bánkúti rokon fajtákat nemzetközi fajtaoltalomra. A mezo- és kisüzemi parcellás kísérletek teljesítményadatai alapján termesztéstechnológiai útmutatót dolgoztunk ki a létrehozott fajtákban rejlő maximális genetikai potenciál kiaknázására. Eredményinket fajtabemutatókon, szaklapokban, hazai és nemzetközi publikációkban és konferenciákon mutattuk be, illetve az egyetemi képzésben is hasznosítottuk.
A projekt megvalósítása 2013. szeptember 1. és 2016. december 31. között zajlott.
 
További információ kérhető:
dr. Szabó Péter, projektvezető (Szerencs Zrt)
Elérhetőség: +36 (20) 428-2334; dr.szabo.peter@szermgrt.hu